Υποδομή

Περιγραφή της υποδομής του σχολείου, αίθουσες, εξωτερικοί χώροι, αθλητικοί χώροι, εργαστήρια….