Επικοινωνία

Επικοινωνήσετε μαζί μας για πηροφορίες σχετικά με το σχολείο και τη λειτουργία του

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

Email: mail@2dim-ermoup.kyk.sch.gr

Ιστοσελίδα: 2dim-ermoup.kyk.sch.gr

Βρείτε μας στον χάρτη